Dnia 5 lipca 2012 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się uroczysty finał Podlaskiej AgroLigi 2012. Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Konkurs Agroliga prezentuje siłę podlaskiego rolnictwa, wyłania i promuje najlepszych podlaskich rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej.

Podlaska Agroliga 2012 

Tytuł Mistrza Podlaskiej Agroligii w kategorii Rolnicy zdobyli Gertruda i Krzysztof Szmurło, Popławy, gm. Brańsk, pow. bielski. Natomiast firma „Dary Natury” Mirosław Angielczyk, Koryciny, gm. Grodzisk, pow. siemiatycki zdobyła tytuł Mistrza Podlaskiej AgroLigi w kategorii Firma.

Równorzędne tytuły laureata Podlaskiej AgroLigi 2012 w kategorii rolnicy otrzymali:

  • Alina i Antoni Pietrewicz, Stary Rogożyn, gm. Lipsk, pow. augustowski
  • Ewa i Grzegorz Czarnieccy, Nowy Dwór; gm. Bakałarzewo, pow. suwalski
  • Renata i Piotr Kozłowscy, Laskowszczyzna, gm. Korycin, pow. sokólski
  • Wiesława i Andrzej Wróblewscy, Brzeźno, gm. Szczuczyn, powiat grajewski
  • Grażyna i Krzysztof Filipkowscy, Kiełcze Kopki, gm. Kolno, pow. kolneński
  • Sylwia i Sławomir Kowalewicz, Bojary, gm. Turoś Kościelna, pow. białostocki
  • Ewa i Tomasz Hryniewiccy, Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski

Najlepsi rolnicy i firmy zostali uhonorowani przez najwyższe władze naszego województwa. Wysiłki finalistów docenili także przedstawiciele samorządów - starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz sponsorzy - firmy współpracujące z laureatami tegorocznej AgroLigi.

Na podstawie: www.odr.pl