10 stycznia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości, podczas której Pronar ponownie otrzymał nagrodę za udział w projekcie przygotowującym młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. Narewskie przedsiębiorstwo zostało również uznane za „Najaktywniejszą firmę” na Podlasiu.

Podczas Gali zostały wręczone statuetki i dyplomy dla najaktywniejszych uczestników projektu, znalazły się wśród nich 24 szkoły oraz 28 firm, urzędów  i instytucji. Nagrody wręczali m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka i doradca Prezydenta RP Henryk Wujec. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Dwie nagrody zostały przyznane podlaskim instytucjom. Poza Pronarem tytuł „Najaktywniejszej szkoły” otrzymał, tak jak w roku ubiegłym, Zespół Szkół nr 3 im. S. W. Reymonta w Bielsku Podlaskim. Niemal 4,5 mln uczniów wzięło udział w programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest organizacją non profit. Z każdego województwa wyłoniona została przynajmniej jedna szkoła. Członkowie Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele biznesu i edukacji, oceniając szkoły, brali pod uwagę liczbę uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu oraz uwzględniali jej poziom zaangażowania w realizowanym projekcie. Dużą uwagę zwracano także na liczbę firm i instytucji, z którymi szkoła nawiązała współpracę i tym samym na stosunek liczby uczniów do liczby tychże firm.

„Dzień przedsiębiorczości” to ogólnopolski program jednodniowych praktyk, podczas których uczniowie poznają pracę w wymarzonych przez siebie zawodach. W VIII edycji „Dnia przedsiębiorczości” wzięło udział ponad 47 tys. uczniów z 652 szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 47 tys. wolontariuszy z 19 tys. instytucji i firm. Najbliższy "Dzień przedsiębiorczości" odbędzie się po raz dziewiąty 22 marca 2012 r. Ideą przedsięwzięcia jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Opracowanie materiału:
Joanna Wysocka - specjalista ds. PR firmy Pronar