ks. Jerzy Ochrymiuk30 marca 2013 roku zmarł po długiej chorobie, w wieku 47 lat, śp. ks. prot. Jerzy Ochrymiuk. Był długoletnim proboszczem Parafii Prawosławnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance, a także kierownikiem Prawosławnego Domu Opieki w Trześciance. Pozostawił matuszkę oraz 17-letniego syna.

Wiecznaja pamiat'!

Pogrzeb odbył się w Trześciance dnia 3 kwietnia 2013 r.

Śp. ks. Jerzy Ochrymiuk urodził się 11 marca 1966 roku w Hajnówce. W roku1987 ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. 6 maja 1991r. otrzymał święcenia diakońskie, zaś 16 czerwca 1991r. święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikariusza w Łosince, a od 1 maja 1992r., aż do śmierci był proboszczem Parafii Prawosławnej w Trześciance oraz prowadził Prawosławny Dom Opieki dla 25 osób. Odznaczony protojerejstwem (2004), palicą (2011) oraz orderem św. Marii Magdaleny III stopnia. Za działalność na rzecz miejscowej społeczności odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 

 

Na podstawie serwisu: cerkiew.pl