Ogłoszenia różne

Aktywnie na rzecz rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej - Rada Programowa nadala działa.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Ogłoszenie o sprzedaży siedliska z budynkiem mieszkalnym oraz gruntów rolnych w miejscowości Waśki.

Apel o pomoc dla pogorzelcówApel o pomoc dla pogorzelców z Gminy Hajnówka.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 16 grudnia 2015 roku.

Stowarzysznie Dziedzictwo PodlasiaStowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zaprasza na warsztaty dotyczące odnowy i pielęgnacji tradycyjnych sadów. Warsztaty odbędą się w dniu 12 grudnia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.

logo krusProgram bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich na lata 2015-2016.

logo powiat hajnowskiUkazał się listopadowy numer Gazety Hajnowskiej. Gazeta dostępna jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Starostwie Powiatowym, punkcie informacji turystycznej i wybranych punktach handlowych na terenie powiatu hajnowskiego.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 24 i 25 listopada 2015 roku.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 19 i 20 listopada 2015 roku.

logo LGD Puszcza BiałowieskaZarząd LGD „Puszcza Białowieska” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie w Narwi odbędzie się 12 listopada 2015 roku o godzinie 17.00.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 10 i 12 listopada 2015 roku.

Ogłoszenie o sprzedaży działki zalesionej w miejscowości Iwanki.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 30 października 2015 roku.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 20 października 2015 roku.

narod loteria paragonWeź udział w Narodowej Loterii Paragonowej. Samochody oraz nowoczesne laptopy i iPady czekają na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej, która ruszyła 1 października 2015 roku.

logo LGD Puszcza BiałowieskaZarząd LGD „Puszcza Białowieska” zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie w Narwi odbędzie się 5 listopada 2015 roku o godzinie 9.00.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 5 i 9 października 2015 roku.

logo powiat hajnowskiUkazał się wrześniowy numer Gazety Hajnowskiej. Gazeta dostępna jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Starostwie Powiatowym, punkcie informacji turystycznej i wybranych punktach handlowych na terenie powiatu hajnowskiego.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza trzecią rundę naboru wniosków z komponentu nr 1 o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową.