Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z realizacją Zadania
badawczego pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu
rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Paostwowe” finansowanego ze środków
Funduszu Leśnego ogłasza możliwośd wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych
obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji
szkód od żubrów.

 

Do pobrania plakat:

narew herb 

Pobierz plakat