PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość ST dnia w godzinach
Tyniewicze Małe (nr parzyste od 2 do 48 oraz nr nieparzyste od 5 do 9 oraz nr 41) 03-1190 25.02.2019 8.00-14.00
Łosinka (nr parzyste od 44 do 64 oraz nr nieparzyste od 61 do 71) 03-1387 25.02.2019 8.30-14.00
Łopuchówka 03-20 28.02.2019 8.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991