Białystok, dn. 19 listopada 2018r.

 

TiM/757/2018

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, iż w zwiazku ze stwierdzeniem zawyżonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h w pobranej próbie wody z wodociągu Narew, podjęliśmy następujące działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

  • Płukanie filtrów
  • Płukanie sieci
  • Pobór dodatkowej próby wody

 

Prezes Zarządu
Stanisław Fiedorowicz