Starosta Hajnowski zawiadamia o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych w Gminie Narew.

 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO