Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 8 i 9 lipca 2014 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości  Trześcianka i Łopuchówka.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.  Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.dystrybucja.zeb.com.pl.