projekt platforma wspolpracy logo

Zaproszenie do udziału w II konsultacjach społecznych „Strategii zrównoważonego rozwoju
powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia (Wykonawcą strategii), zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością Powiatu Hajnowskiego do włączenia się w proces konsultacji społecznych.  Partycypacyjne określenie priorytetowych celów, założeń strategicznych tego obszaru jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi pomiędzy potrzebami społeczności, środowiska i gospodarki.

Warsztaty strategiczne mają na celu wspólne decydowanie o kierunku rozwoju oraz przyczynić się do efektywnej realizacji wypracowanych w tym procesie perspektyw rozwojowych regionu Puszczy Białowieskiej.

Pragniemy, aby w przedsięwzięciu tym wzięli udział reprezentanci wszystkich aktywnych na terenie powiatu środowisk: mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Tylko metodą partnerską uda się nam uzyskać spójny dokument, służący całej społeczności.

II otwarte spotkanie konsultacyjne,
które odbędzie się dnia 01.07.2014r. o godz. 16.00
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul.11 listopada 24.

W jego trakcie przedstawione zostaną:

  • wyniki analizy SWOT, będącej przedmiotem I spotkania konsultacyjnego,
  • wyniki prac nad diagnozą,
  • wspólnie z uczestnikami chcemy wypracować wizję, misję oraz propozycje celów strategicznych.

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.