Pożyczki za 0% do 500.000 PLN wciąż dostępne! - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Fundusz pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wspiera firmy na każdym etapie prowadzenia działalności. Dostępne są różne formy finansowania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Nie ma znaczenia jak długo prowadzona jest działalność – liczy się pomysł i plan jego realizacji. Udzielenie każdej pożyczki poprzedza spotkanie z przedsiębiorcą, analiza potrzeb w celu dopasowania najbardziej dogodnej formy i kwoty finansowania.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, PFRR pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki własne ale również fundusze udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego czy też Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Obecnie udzielane są pożyczki z oprocentowaniem 0%, pochodzące ze środków RPO WP w ramach projektu:

„Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.

Istnieje możliwość uzyskania finansowania na cele inwestycyjne związane zprowadzoną  działalnością gospodarczą (zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp.).

Warunki pożyczki:

  • oprocentowanie 0%
  • maksymalna kwota 500.000 PLN
  • prowizja od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok-1%, 2 lata-2%, … 5lat-5%)
  • okres kredytowania do 60 miesięcy
  • karencja do 6 miesięcy

PFRR realizuje ww. projekt od stycznia 2016 r. Środki przeznaczone na realizację projektu obejmują kwotę 15 000 000 PLN. Zainteresowanie ofertą jest duże. Do dnia dzisiejszego, tj. w ciągu trzech miesięcy, wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń na łączną kwotę niemal 7 mln PLN, co stanowi 50% alokacji. Fundacja wciąż prowadzi nabór wniosków do projektu. Procedura ubiegania się o pożyczkę jest bardzo prosta – nie ma konieczności przygotowywania biznesplanu ani projekcji finansowych – wystarczy wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie www.pozyczkowy.com.pl i załączenie wymaganych dokumentów. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania funduszu pożyczkowego zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Warto wspomnieć, że od 2002 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 700 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na ponad 50 mln PLN. W 2015 roku kwota pożyczek w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 50% a w porównaniu do roku 2013 uległa podwojeniu.

Fundusz Pożyczkowy PFRR udziela pożyczek przedsiębiorcom w różnym stadium funkcjonowania firmy. Większość pożyczek dotyczyła rozwoju lub rozpoczęcia działalności. Dzięki tym środkom powstały miejsca pracy, firmy zdobyły nowe rynki lub rozszerzyły asortyment oferowanych produktów.

Wśród pożyczkobiorców dominują mikro i małe firmy, które najbardziej potrzebują finansowania zewnętrznego. Ważnym elementem pożyczek PFRR jest doradztwo. Na każdym etapie prowadzenia biznesu przedsiębiorcy mogą zwrócić się do naszych doradców o pomoc.

Jak skorzystać z pożyczki PFRR:

Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: www.pozyczkowy.com.pl .

W każdej chwili można skontaktować się z doradcą i umówić na spotkanie w Hajnówce, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18. Tel. 604 079 262.

 

Opracowanie materiału:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego