INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW

na rok szkolny 2022/2023

za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie

w roku szkolnym 2021/2022

Dnia 22 czerwca 2022r. do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 17 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2022/2023. Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano 17 uczniom szkoły podstawowej, w tym:

  • klasy IVa – 2,
  • klasy IVb – 1,
  • klasy Va – 2,
  • klasy Vb – 1,
  • klasy VIIa – 3,
  • klasy VIIIa – 4,
  • klasy VIII – 4.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników i osiągnięć w nauce i sporcie.

Wójt

Andrzej Pleskowicz

Narew dnia 27.06.2022r.