Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2021 r o godz. 17.00 na terenie województwa zostaną

uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu  Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podst.

art.10 ust.3 Rozp. Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r./ Dz.U. z 2013 poz.96/.

Sygnały alarmowe będą ćwiczebne.