Od 21.10.2020 r. możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania w programie „Czyste powietrze” dla osób o niższych dochodach.   Aby otrzymać wyższą dotację, aż do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji, polegającej na wymianie pieca i termomodernizacji domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. O tego typu dofinansowanie wystąpić mogą osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację maksymalnie 37 tys. zł.

    Przypominamy, że osoby z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).

    Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

    W celu ułatwienia korzystania z programu przygotowano również kilka udogodnień dla beneficjentów, a mianowicie:

- kalkulator dotacji (dostępny na: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji), który pozwala wyliczyć wielkość  dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania

- możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy (po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z uzasadnieniem)

- nową listę urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” (dostępna na: www.lista-zum.ios.edu.pl)

    Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce. Pomożemy we wszelkich formalnościach – od założenia konta w programie, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie i jego późniejsze rozliczenie. Bezpłatnie, sprawnie i efektywnie.

    Dla zainteresowanych podajemy nasze dane kontaktowe:

    Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, ul. 3 Maja 25 a (godziny pracy, dni robocze 7.30 – 15.30), tel. 85 682 2169