W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa SARS – COV 2 wywołującego chorobę COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Narew, od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Narew nie będą przyjmowani interesanci. Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

W przypadku sobót i niedziel, zgłoszenia zgonów w w/w okresie nie będą przyjmowane.

W tym okresie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi nie będą przeprowadzać wywiadów środowiskowych.

Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

Jednocześnie w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. Urząd Gminy Narew i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi będą pracować od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informujemy również, że w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Narew nie będzie można uiścić opłaty skarbowej. W przypadku konieczności jej dokonania będzie można ją uiścić w następujący sposób:

1)  w placówce banku;

2)  w placówce pocztowej;

3)  za pośrednictwem bankowości internetowej.

Urząd Stanu Cywilnego w Narwi informuje, że w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. rejestracja zgonów będzie odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny osoby zgłaszającej zgon pod nr 85 6816750.

Andrzej Pleskowicz

Wójt

Gminy Narew