„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

asd

Wójt Gminy Narew oraz Rada Gminy Narew informuje, że Gmina Narew zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu Gminy Narew o składanie wniosków dotyczących udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

Dofinansowaniu podlega utylizacja następujących odpadów:

  • Folia rolnicza
  • Siatka do owijania balotów
  • Sznurek do owijania balotów
  • Opakowania po nawozach
  • Opakowania typu Big Bag

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Narew, pok. nr 2

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Narew - pokój nr 2 oraz u dołu strony z załącznika.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Narew ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Narew - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.  85 6816740

 

Wniosek

narew herb