W dniu 1 października 2019r Wójt Gminy Andrzej Pleskowicz otrzymał z rąk Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego Promesę na dofinansowanie przebudowy dróg na terenie gminy Narew. Inwestycje, które zostały już zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to:

- Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew, dł. 0,482 km. Wartość inwestycji ogółem: 236 623,00 zł w tym wartość dofinansowania 50% – 118 311,50 zł.

- Przebudowa ulicy we wsi Waniewo, gm. Narew, dł. 0,402 km. Wartość inwestycji ogółem: 382 241,61 zł, w tym  wartość dofinansowania 50% –191 120,80 zł.

 

IMG 0123

IMG 0130

IMG 0158