Od dnia 24 czerwca 2019 r. opróżniania zbiorników bezodpływowych przy wykorzystaniu beczki asenizacyjnej należącej do Gminy Narew zostaje wstrzymane na okres 10 dni tj. (24.06- 03.07.2019 termin może ulec zmianie). Podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Narew jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce ul. Łowcza 4. tel. (0 85) 682 23 57 wew.26

 Za utrudnienia przepraszamy.

narew herb