1 lipca 2014 roku Kapituła Nagrody Samorządowej pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w imieniu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska przyznała w Kategorii „Samorząd Powiatowy” nagrodę Staroście Hajnowskiemu Włodzimierzowi Pietroczukowi. Uroczyste wręczenie prestiżowego wyróżnienia odbyło się 4 września 2014 roku podczas Gali Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w Krakowie.

Nagroda dla Starosty Hajnowskiego

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym i prawnym związanym z samorządem terytorialnym za działania na rzecz wspólnot samorządowych w Polsce. Starosta Hajnowski jest jedynym laureatem tegorocznej edycji z Województwa Podlaskiego. Gratlulujemy Staroście Hajnowskiemu oraz wszystkim tegorocznym laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Opracowanie materiału:
Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Hajnówce