W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi rozpoczęło współpracę ze szkołą w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii w ramach Partnerskich Projektów Szkół programu Comenius. Głównym założeniem programu jest partnerska współpraca europejskich placówek edukacyjnych polegająca na realizacji wspólnego projektu. Sprzyja to rozwijaniu wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości jak również pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasze Gimnazjum otrzymało dofinansowanie w kwocie 20.000€ z programu Comenius na projekt zatytułowany: „Patrząc na ten sam widok z różnych okien.”

Wizyta w Niemczech 

Oficjalne rozpoczęcie projektu miało miejsce w Regensburgu w Niemczech w dniach 18-22.10.2010 roku. Udziału w nim wzięło 15 nauczycieli: 8 nauczycielek z Włoch, 3 nauczycieli z Hiszpanii, 2 nauczycieli z Niemiec oraz 2 nauczycielki z Narwi – Krystyna Selwesiuk (nauczycielka matematyki oraz geografii) oraz Barbara Dudzicz (nauczycielka języka angielskiego). Spotkanie miał ona celu ustalenie planu działań oraz terminów wizyt w krajach partnerskich. W trakcie wizyty w Niemczech nauczyciele mieli okazje obserwować lekcje prowadzone przez niemieckich nauczycieli oraz porównać systemy szkolnictwa w poszczególnych krajach partnerskich.

W trakcie drugiego dnia pobytu w Niemczech nauczyciele kraju goszczącego wraz ze swoimi uczniami przygotowali spotkanie, którego celem było zapoznanie środowiska lokalnego oraz rodziców uczniów z projektem.  Została zaproszona również prasa lokalna, uczniowie wraz rodzicami przygotowali poczęstunek dla zebranych gości. Na początku zebrani goście a w szczególności szkoły partnerskie zostały przywitane przez dyrektora szkoły niemieckiej we wszystkich czterech językach projektu. Następnie, każdy „kraj” przedstawiał przygotowaną wcześniej prezentację na temat swojej szkoły, miejsca zamieszkania oraz obowiązującego systemu szkolnictwa.

Szkoła goszcząca zadbała również o rozwój kulturalny oferując zwiedzanie Regensburga oraz pobliskich okolic wraz z przewodnikiem. W trakcie wizyty w Niemczech nauczyciele niemieccy chętnie opowiadali o swoim systemie szkolnictwa, wykorzystywanych przez nich metodach. Odpowiadali także na wszystkie pytania pozostałych nauczycieli.

Oficjalne zakończenie spotkania miało miejsce w czwartek podczas kolacji pożegnalnej na której licznie stawili się nauczyciele niemieccy. Sam pobyt w Niemczech był doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, kultur, obyczajów zarówno kraju goszczącego jak i krajów partnerskich.

Praca nad projektem okazała się bardzo owocna. Zaplanowana została kolejna wizyta w Polsce, która odbędzie się w marcu 2011 roku. Hiszpanię odwiedzimy już z uczniami naszej szkoły w październiku 2011 roku. Natomiast zakończenie projektu odbędzie się we Włoszech w maju 2012 roku. Ustalono również działania nad którymi będą pracować uczniowie oraz nauczyciele do czasu kolejnej wizyty w Polsce.

Mamy nadzieję, że wizyta w Polsce będzie równie owocna i interesująca co wizyta w Niemczech.

Wizyta w Niemczech
Dyrektor szkoły niemieckiej oraz szkolni koordynatorzy projektu Comenius po otrzymaniu prezentów od polskich uczniów

  Wizyta w Niemczech
Z nauczycielami z Niemiec w strojach ludowych

 Wizyta w Niemczech
Praca nad projektem

 Opracowanie materiału:
Krystyna Selwesiuk, Barbara Dudzicz