W dniach od 9 do 18 grudnia w Gminnym Centrum Kształcenia w Narwi, mieszczącym się w Gminnej Bibliotece Publicznej, odbywało się szkolenie pod hasłem "Internet dla Seniora". Tematem szkolenia było nabycie umiejętności w podstawowej obsłudze komputera, poruszanie się po Internecie oraz podstawy programu Microsoft Word 2007.

Szkolenie pt. Internet dla seniora 

Szkolenie, prowadzone przez Mariusza Kotowicza, było skierowane do osób powyżej 50-tego roku życia (seniorów). Jego organizatorem szkolenia była Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą w Zawadach - "Brama na Bagna". Koordynatorem regionalnym szkolenia był  Wójt Gminy Zawady Paweł Pogorzelski.

 Szkolenie pt. Internet dla seniora

Szkolenie było bezpłatne i obejmowało 30 godzin zegarowych (po 3 lub 4 godziny dziennie) i cieszyło się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników. Szkolenie ukończyli wszyscy uczestnicy (14 osób z wzorową frekwencją).