W dniu 18 maja 2007 roku w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi odbył się tegoroczny Koncert Pieśni Chrześcijańskiej, będący imprezą towarzyszącą Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2007.

Koncert pieśni chrześcijańskiej w Narwi 

W tym roku w Koncercie Pieśni Chrześcijańskiej udział wzięły chóry młodzieżowe. Jako pierwszy publiczności zaprezentował się młodzieżowy chór ZARANOCZKA z parafii prawosławnej w Łosince, działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod dyrekcją Marii Radczuk.

Koncert pieśni chrześcijańskiej w Narwi 

Drugim chórem jaki wystąpił na koncercie był młodzieżowy chór PUERI CANTORES PLOCENSES z Płocka pod dyrekcją Anny Bramskiej. Chór powstał w 1998 roku z inicjatywy Anny i Wiktora Bramskich, a jego głównym zadaniem jest wykonywanie muzyki liturgicznej w płockiej katedrze. Chór koncertował we Włoszech, Watykanie, Francji, Holandii, Szwajcarii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Istotną formą działalności zespołu jest udział w konkursach i festiwalach, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. W dniu 17 maja goście z Płocka wystąpili w przesłuchaniach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2007. W kategorii chórów młodzieżowych jury przyznało chórowi II miejsce.

Koncert pieśni chrześcijańskiej w Narwi 

Na zakończenie koncertu podziękowania chórom złożyli Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi ks. Zbigniew Niemyjski.

Koncert pieśni chrześcijańskiej w Narwi 

Spotkanie zakończyła wspólna kolacja chórów i zaproszonych gości w remizie w Narwi.

GALERIA ZDJĘĆ