18 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyło się uroczyste Spotkanie Przedwigilijne przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, przygotowane przez Narwiański Ośrodek Kultury.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Już z samego rana do Narwi dotarł Święty Mikołaj, który wspólnie z harcerzami odwiedził lokalne zakłady pracy. Mikołaj dotarł między innymi do Urzędu Gminy Narew, gdzie na ręce Wójta Gminy harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, zaś Mikołaj złożył serdeczne życzenia świąteczne oraz wręczył drobne upominki pracownikom.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

O godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie przedwigilijne, na które licznie przybyli mieszkańcy Gminy Narew. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz, proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. prałat Zbigniew Niemyjski, księża parafii prawosławnych ks. Jerzy Kos oraz ks. Bogumił Korniluk, radni oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Spotkanie rozpoczęła kolęda Nocz ticha nad Palestinoj, w wykonaniu uczennic Publicznego Gimnazjum w Narwi. Następnie głos zabrała dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Tamara Juszkiewicz, która gorąco powitała wszystkich zebranych. Gości powitał także przybyły na spotkanie Święty Mikołaj, który poprowadził dalszą część wieczoru. W dalszej części uroczystości harcerze przekazali na ręce Wójta Betlejemskie Światełko Pokoju, od którego przybyli księża parafii rzymskokatolickiej i prawosławnej zapalili świece wigilijne.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Jako pierwszy wystąpił Teatr Pozytyw działający przy NOK pod kierownictwem Pani Ewy Alimowskiej, który wykonał kilka lirycznych piosenek nawiązujących swoją tematyką do świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Następnie zebrani mogli obejrzeć tradycyjne, bożonarodzeniowe Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminy Narew, które zostały przygotowane przez Panie Irenę Dulko, Marię Leszczyńską oraz Dorotę Nazarko.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Po zakończeniu jasełek, przed publicznością ponownie wystąpiły gimnazjalistki, które wykonały kolędy Dobry wieczar Tobi oraz Anheli w nebi. Ostatnim punktem programu był wspaniały występ dzieci uczęszczających do zespołu wokalnego NOK, który prowadzi Pani Magda Włodarczyk.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Po zakończeniu występów głos ponownie zabrała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz, która poinformowała, iż w listopadzie i grudniu nasze dzieci czynnie brały udział w konkursach plastycznych pt. „Miejsca pamięci Gminy Narew” oraz „Moja wigilia”. Autorzy najlepszych prac zostali tego wieczoru wyróżnieni, a prezenty wręczył im Święty Mikołaj.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Bożonarodzeniowe życzenia świąteczne przekazali wszystkim zebranym w imieniu władz Gminy Narew Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy, a także księża parafii rzymskokatolickiej oraz prawosławnej. Na koniec wszyscy tradycyjnie mogli przełamać się opłatkiem i podzielić prosforą oraz złożyć sobie płynące z głębi serca życzenia świąteczne.

GALERIA ZDJĘĆ