20 listopada 2011 roku w świetlicy wiejskiej w Trześciance odbyło się spotkanie z cyklu „Żywie jaszcze tardycyja” połączone z otwarciem odremontowanej świetlicy. Uroczystość została zorganizowana przez Narwiański Ośrodek Kultury przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci uczących się języka białoruskiego „AB-BA”, a uczestniczyli w niej mieszkańcy Trześcianki i okolicznych wsi, a także duchowni oraz władze samorządowe Gminy Narew.

Żywie jaszcze tradycyja w Trześciance

Uroczystość rozpoczęto od wyświęcenia budynku odremontowanej świetlicy wiejskiej. Wyświęcenia dokonali Proboszcz Parafii Prawosławnej w Trześciance ks. Jerzy Ochrymiuk, Wikary Parafii Prawosławnej w Łosince ks. Aleksy Kulik oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi ks. prałat Zbigniew Niemyjski. Po krótkim nabożeństwie duchowni życzyli wszystkim zebranym, aby świetlica w Trześciance jak najlepiej służyła wszystkim mieszkańcom wsi. Do życzeń przyłączył się również Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz.

Żywie jaszcze tradycyja w Trześciance

Głównym punktem programu był spektakl muzyczny pt. „Oj dawno, dawno. Białoruskie historie Podlasia”. Spektakl został zaprezentowany przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 7 w Białymstoku, którzy uczą się na co dzień w swoich szkołach języka białoruskiego. Młodych artystów przedstawiła publiczności ich opiekunka Pani Alina Wawrzeniuk, która powiedziała też krótko o spektaklu opowiadającym o ludziach mieszkających w dawnych czasach na ziemi podlaskiej. Przedstawienie w języku białoruskim przeplatane ludową muzyką prezentowało historie osób, niejednokrotnie smutne, które mieszkały w okolicach Bielska Podlaskiego, Klejnik, Janowa, Tyniewicz i innych podlaskich miejscowości. Młodzi aktorzy przedstawili opowieści, jakie udało im się zebrać od swoich dziadków i babć. Spektakl skłaniał do refleksji, zadumy i został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność w Trześciance, która nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

Żywie jaszcze tradycyja w Trześciance

Po zakończeniu przedstawienia podziękowania za wspaniały występ przekazała Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz. W dalszej części spotkania zaprezentowały się dwa zespoły działające przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Publiczności zaśpiewał wokalny zespół Perła prowadzony przez Panią Marię Bubka, a także zespół estradowy Narva.

Żywie jaszcze tradycyja w Trześciance

Świetlica wiejska w Trześciance została odremontowana dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały główne cele operacji remontu świetlicy w Trześciance, a także inne działania realizowane w Gminie Narew w ramach PROW 2007-2013.

logo leaderlogo leader pllogo prowlogo LGD

 

GALERIA ZDJĘĆ

Zobacz też Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Trześciance