11 listopada 2011 odbyły się w Narwi obchody 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości zostały przygotowane przez Narwiański Ośrodek Kultury oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa w Narwi.

Obchody Święta Niepodległości 

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w kościele w Narwi. Nabożeństwo celebrowane było przez ks. prałata Zbigniewa Niemyjskiego – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi.

Obchody Święta Niepodległości 

W tegorocznych uroczystościach udział wzięli min. Sekretarz Powiatu Hajnowskiego Maria Owerczuk, przedstawiciel Straży Granicznej w Narewce Piotr Nojman, Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Jerzy Ostapczuk oraz Wicedyrektor Alina Ostaszewska, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Narwi Olga Jakubowska, a także nauczyciele, harcerze i zuchy oraz mieszkańcy gminy.

Obchody Święta Niepodległości 

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik poległego za ojczyznę żołnierza, który znajduje się przy kościele w Narwi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego kwiaty przy pomniku złożyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, straży granicznej oraz naszej szkoły, znicze zapalili także harcerze i zuchy.

Obchody Święta Niepodległości 

Przybyli na uroczystości goście złożyli również kwiaty przy pomniku Powstańców Powstania Styczniowego, który znajduje się przy szkole w Narwi. Wartę honorową przy pomnikach pełnili harcerze ze szkoły w Narwi.

Obchody Święta Niepodległości 

Druga część uroczystości upamiętniających 93 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyła się w Narwiańskim Ośrodku Kultury. Przybyłych gości powitały Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz oraz Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz. Następnie zebrani mogli obejrzeć historyczną akademię w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminy Narew.

Obchody Święta Niepodległości 

Interesujący montaż słowno – muzyczny zaprezentowali przybyłym gościom uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum w Narwi, których przygotowała do występu ich wychowawczyni Pani Krystyna Selwesiuk. Podczas akademii wystąpiły również zespoły wokalne działające przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Publiczności zaprezentowały się zespoły Domisolki, Świt oraz Perła, które pracują pod kierownictwem Pani Marii Bubka. Zespoły zaśpiewały wiele patriotycznych utworów i piosenek, nawiązujących do okresu niewoli i odzyskania niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości 

Na zakończenie głos zabrali Wójt Andrzej Pleskowicz, ks. prałat Zbigniew Niemyjski oraz dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz, którzy podziękowali występującej młodzieży, ich nauczycielom, a także harcerzom i zuchom.

GALERIA ZDJĘĆ