W tym roku 2 Maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja ze względu na sytuację związaną z pandemią, obchodziliśmy nieco inaczej niż w latach ubiegłych, skromniej, w mniejszym gronie, ale równie dostojnie.

Odbyły się msze święte w intencji Ojczyzny w obu narewskich świątyniach – cerkwi prawosławnej i kościele katolickim.

Po modlitwach wszyscy udali się na Plac 1-go Maja, gdzie nastąpiło uroczyste złożenie wieńców przy pomniku poświęconym 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ufundowanym przez Mieszkańców Gminy Narew w 2018 r.

Wójt Gminy Narew podziękował duchownym, strażakom, służbom mundurowym, gościom za przybycie i udział w uroczystości. Szczególne podziękowania złożył na ręce mieszkańców za piękne udekorowanie okien i domów biało – czerwonymi flagami, co świadczy o pokazaniu przynależności do naszej narodowej wspólnoty.

 GALERIA ZDJĘĆ