W dniu 17 listopada 2022 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej miało miejsce merytoryczne spotkanie przedstawicieli polskiego rządu z przedstawicielami jednostek samorządowych.

            W naradzie uczestniczyli:

  • Senator Jacek Bogucki;
  • Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin; 
  • Sekretarz Stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów - Krzysztof Kubów;
  • Sekretarz Stanu – Dariusz Piontkowski;
  • Wójtowie z niemal wszystkich gmin powiatów bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz hajnowskiego, w tym Wójt Gminy Narew, Andrzej Pleskowicz.

          Tematem przewodnim zebrania był Rządowy Fundusz „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” oraz temat dystrybucji węgla. Rozwianych zostało wiele wątpliwości związanych z inwestycjami publicznymi, jak również w szczegółowy sposób przeanalizowano ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. To bardzo produktywne posiedzenie stało się inspiracją i motywacją do dalszej, ciężkiej pracy na  lokalnym szczeblu powiatów i gmin.

Wójt Gminy Narew, Andrzej Pleskowicz

 w imieniu zarówno swoim, jak i innych przedstawicieli

wspólnoty samorządowej południowego Podlasia  

składa serdeczne podziękowania Panu Senatorowi, Jackowi Boguckiemu

za zorganizowanie spotkania, rzeczową wymianę poglądów oraz miłą atmosferę.

To był zaszczyt móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

 

 GALERIA ZDJĘĆ