unia

Gmina Narew otrzymała grant na zakup komputerów
w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dnia 18 maja 2020r. Wójt Gminy Narew przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 20 notebooków zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, konkurs grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie na kwotę 42 967,16 PLN.

lapek

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków do projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Nabór wniosków o grant w trybie ciągłym trwa od 01 kwietnia do 30 września 2020 roku lub do wyczerpania alokacji.

Wnioski, mogą składać Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy oraz powiaty) na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (np. komputery, laptopy, tablety, oprogramowanie).

Najmniejszy grant to 35 tysięcy złotych, największy 100 tysięcy. Dofinansowanie wynosi 100% czyli zerowy wkład własny gminy lub powiatu. Szczegóły na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1915-wysokosc-dofinansowania-w-ramach-programu-zdalna-szkola.

Alokacja środków wynosi 186 mln złotych.

Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC pozwolą każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego (gminie lub powiatowi) w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

plakattt