W dniu 7.12.2018 r., Wójt Gminy Narew uroczyście przekazał przedstawicielom jednostek OSP Narew, OSP Trześcianka, OSP Łosinka oraz OSP Tyniewicze Duże zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt do podejmowania akcji ratowniczych w zakresie ratownictwa drogowego, technicznego, gaśniczego i medycznego.

DSC 0849

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowany był ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 DSC 0835

W sierpniu br. Gmina Narew złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 DSC 0840

W dniu 8 października 2018 r. w Białymstoku została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań. W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 38 150,64 zł.

 DSC 0843

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

 DSC 0847