Tradycją stało się już coroczne spotkanie wigilijne organizowane dla mieszkańców naszej gminy. To wyjątkowe wydarzenie było wspólnym dziełem wielu instytucji, m.in. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Narwiańskiego Ośrodka Kultury. Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele władz samorządowych, gminnych i powiatowych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, duchowieństwo parafii rzymskokatolickiej i prawosławnej, radni, nauczyciele i uczniowie, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy.  Spotkanie odbyło się w tym roku w piątek, 20 grudnia 2019 r.  na sali gimnastycznej tutejszej szkoły.

            Na wstępie harcerze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi przekazali na ręce gospodarza Gminy Wójta Andrzeja Pleskowicza Betlejemskie Światełko Pokoju i dokonali symbolicznego zapalenia świec bożonarodzeniowych.

            W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich zebranych dzieci z zespołu wokalnego, działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Pani Marty Gredel – Iwaniuk. Tego wieczoru obejrzeć można było również Jasełka Bożonarodzeniowe przeplatane pięknymi kolędami w wykonaniu uczniów,  których do występu przygotowały Panie Olga Hewa i Ewa Alimowska. Wspaniały nastrój stworzyła grupa młodzieży  akompaniująca kolędom na gitarach.

            Na zakończenie  serdeczne życzenia świąteczne przekazali wszystkim zebranym  Andrzej Pleskowicz – wójt Gminy Narew, ks.  prał. Zbigniew Niemyjski - dziekan Dekanatu hajnowskiego, ks. Marek Laszuk z Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi, ks. Bogumił Korniluk z Parafii Prawosławnej w Narwi, Dyrektorzy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego - Jerzy Ostapczuk i Maria Leszczyńska, przewodnicząca Rady Gminy – Aneta Leonowicz oraz dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury – Agata Smoktunowicz.

            Po spotkaniu  mieszkańcy i zaproszeni goście mieli możliwość skosztowania dań wigilijnych. Za przygotowanie stołu dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi oraz sołtys wsi Soce Pani Tamarze Leszczyńskiej. 

            Dodatkowo w tym dniu odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Zebrane datki zostały przekazane Fundacji Proroka Eliasza w Michałowie, jako cegiełka na rzecz budowy Hospicjum w Makówce.

             Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do przygotowania tej podniosłej i jakże ważnej dla społeczności lokalnej uroczystości.


 GALERIA ZDJĘĆ