Dnia 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi oraz odegrania hymnu państwowego.

DSC 3753

Młodzież, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości powitał serdecznie dyrektor szkoły, pan Jerzy Ostapczuk, który podsumował miniony rok szkolny. Na tegorocznej uroczystości obecni byli między innymi Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, przedstawiciele Rady Powiatu Hajnowskiego i Policji, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew, a także rodzice uczniów.

DSC 3757

W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas szóstych otrzymali promocję do klasy siódmej, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Odbyło się również uroczyste przekazania sztandaru Gimnazjum w Narwi młodszym kolegom.

DSC 3800

W dalszej części uroczystości uczniowie klas trzecich gimnazjum pożegnali społeczność szkoły. Wręczono im świadectwa, zaś najlepsi otrzymali dodatkowo nagrody książkowe.

DSC 3825

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym Agata Berezowiec, AgniesZka Pietruczuk i Jakub Wawrzeniuk uzyskali tytuł „Złotego Absolwenta” Gimnazjum w Narwi.

DSC 3837

Listami pochwalnymi samorząd Gminy Narew wyróżnił rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wójt Gminy Narew nagrodził również nauczycieli.

DSC 3865

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wręczył doroczną nagrodę dyrektora szkoły nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym wyróżniali się w wykonywaniu swoich obowiązków, a także w dużym stopniu przyczynili się do sukcesów swoich uczniów. Dyrektor podziękował również i wyróżnił rodziców, którzy aktywnie współpracowali ze szkołą. W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej dyrektor podziękował sponsorom za całoroczną współpracę i zaangażowanie w sprawy szkoły.

 DSC 3927

Na zakończenie uroczystości najlepsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum otrzymali nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach.

DSC 3941

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ