29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku obrad omówiono i przegłosowano uchwały.

sesja XXXII

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XXXII SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 04:23:50, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 181MB)