8 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

sesja xxviii

 
Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XXVIII SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 04:08:44, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 170MB)