30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

sesja xxii 3601

 


Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXII sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XXII SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 02:17:04, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 94,10MB)