23 kwietnia 2015 roku w sali szkoleniowo - konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi odbyło się szkolenie pt. "Komunikacja interpersonalna w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów". W szkoleniu uczestniczyli radni Gminy Narew, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej i Narwiańskiego Ośrodka Kultury oraz pracownik z biura obsługi rady gminy.

Szkolenie w Bibliotece w Narwi

Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Radą Gminy Narew, a szkolenie w formie warsztatów przeprowadziła Pani Małgorzata Iwanowicz. Jest to absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych, autorka książek, poetka, doświadczony nauczyciel akademicki, bibliofil, członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a obecnie Web Manager oraz ekspert IMpassu.

Szkolenie w Bibliotece w Narwi

Celem warsztatów było zdobycie umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktem w komunikowaniu się z ludźmi oraz praktyczne stosowanie metod i technik rozwiązywania konfliktów w zespole.

Szkolenie w Bibliotece w Narwi

W czasie tego spotkania poruszono następującymi zagadnieniami:

  • pojęcie, istota oraz typy konfliktów,
  • etapy powstawania konfliktu,
  • psychologiczne aspekty występowania konfliktów w grupie,
  • komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów,
  • zarządzanie emocjami w konflikcie,
  • strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie w Bibliotece w Narwi

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna