Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo UElogo PROWlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych wraz z wyposażeniem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W czerwcu 2011 Gmina Narew zakończyła remont świetlicy w Tyniewiczach Dużych w ramach projektu p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych wraz z wyposażeniem”. Projekt został dofinansowany w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Odremontowana świetlica w Tyniewiczach Dużych 

Celem projektu było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Tyniewicze Duże, a także wzmocnienie aktywności jej mieszkańców, poprzez remont  i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

W ramach projektu wykonano następujące prace remontowe budynku świetlicy w Tyniewiczach Dużych:

  • Naprawa oraz izolacja fundamentu.
  • Remont elewacji budynku oraz przekrycie dachu.
  • Remont stolarki drzwiowej.
  • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
  • Remont wnętrza budynku: podłogi, ścian, stolarki drzwiowej.
  • Wykonanie łazienki w ganku.

Odremontowana świetlica w Tyniewiczach Dużych

Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie do świetlicy: meble kuchenne, składane stoły i krzesła, urządzenia AGD do kuchni, naczynia i przybory kuchenne.

Całkowita wartość projektu wynosi 120.948,41zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 98.344,24zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 55.000.zł, wkład własny Gminy Narew to 65.948,41zł.

GALERIA ZDJĘĆ

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych - 20 listopada 2011 r.