5 i 6 lipca 2007roku delegacja samorządowców polskiej strony Euroregionu „Puszcza Białowieska” złożyła dwudniową wizytę na ziemi brzeskiej. Jej celem miało być rozszerzenie działalności Euroregionu. Zaproszenie z Brześcia otrzymał starosta hajnowski Włodzimierz Pietroczuk. Brześcianie postanowili skorzystać z okazji poznania Polaków, sąsiadów zza Puszczy Białowieskiej. Wizyta była początkiem kontaktów województwa podlaskiego a obwodem brzeskim.

Wizyta samorządowców w BrześciuWizyta samorządowców w Brześciu 

W polskiej grupie znaleźli się wójtowie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, pracownicy kultury, służby zdrowia, nauczyciele, radni i działacze sportowi. Gminę Narew reprezentowali Wójt Jakub Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz oraz radny powiatowy Stefan Kuczyński.