Starostwo Powiatowe w Hajnówce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja zaprasza na spotkanie informacyjne odnośnie konkursu na dofinansowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WP, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, które odbędzie się 19 września 2016 roku.

ZAPROSZENIE I PROGRAM SPOTKANIA