Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków dla firm, które potrzebują funduszy na rozwój swojej firmy. Firma może pozyskać maksymalnie 100 tys. zł bez prowizji i bez odsetek! Środki udzielane są w ramach pomocy de minimis i mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Ilość środków ograniczona. Decyduje kolejność wpływu wniosków.

Fundusze mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia (z wyłączeniem nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego)
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju mikro, małych i średnich firm.

Warunki udzielania wsparcia:

 • maksymalna kwota pożyczki – 100 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,
 • wkład własny - 20%,
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
  • hipoteka,
  • poręczenie osób trzecich,
  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
  • cesja wierzytelności,
  • zastaw rejestrowy,
  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
 • prowizja 0%,
 • oprocentowanie pożyczki wynosi 0%.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Firmy mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa i pomocy w opracowaniu wniosku.

Kontakt tel. 604 079 262

Alicja Orzechowska
Doradca przedsiębiorczości

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok.18, 17 - 200 Hajnówka
Tel: 85 682 51 87, 604 079 262
Fax: 85 682 51 87
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www: www.pfrr.pl