3 sierpnia 2011 roku odbył się we wsi Skaryszewo festyn ludowy połączony z otwarciem wystawy pt. „Skaryszewo w fotografii i dokumencie – 300 lecie”. Organizatorami festynu była Regionalna Izba Białoruska w Skaryszewie oraz Narwiański Ośrodek Kultury.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie

Podczas uroczystości swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły Reczeńka, Czyżowianie, Narva oraz Art Pronar. W Skaryszewie występujący artyści nie mieli do dyspozycji tradycyjnej sceny, lecz występowali w starej stodole, co nadaje szczególny, wiejski charakter ich występom i wykonywanym piosenkom ludowym.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie