Wykaz nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi:

 1. Abramiuk Nina – język białoruski
 2. Alimowska Ewa – język polski / plastyka
 3. Bazyluk Walentyna – wychowanie przedszkolne
 4. Chilimoniuk Mirosław – wychowanie fizyczne
 5. Dudzicz Barbara – język angielski
 6. Dudzicz Eugeniusz – edukacja wczesnoszkolna
 7. Dudzicz Wiera – biologia
 8. Gryniewicka Irena – wychowanie przedszkolne
 9. Gryniewicki Jan – język rosyjski / świetlica
 10. Hewa Olga – historia / wo s/ zajęcia artystyczne
 11. Iwaniuk Jarosław – informatyka / technika / matematyka
 12. Iwaniuk Katarzyna – język rosyjski / świetlica
 13. Jakoniuk Anna – edukacja wczesnoszkolna
 14. Kononiuk Alina – język polski
 15. Kopiejczyk Jerzy – wychowanie fizyczne
 16. Korniluk Helena – religia
 17. ks. Korniluk Bogumił – religia
 18. ks. Kulik Aleksy – religia
 19. ks. Zbigniew Niemyjski – religia
 20. Leszczyńska Maria – biblioteka
 21. Łapińska Halina – edukacja wczesnoszkolna
 22. Łukaszuk Igor – język białoruski / zajęcia techniczne
 23. Maksimiuk Ludmiła – język polski
 24. Miczejko Helena – fizyka / matematyka
 25. Nazarko Dorota – edukacja wczesnoszkolna
 26. Osipiuk Nadzieja – przyroda / informatyka
 27. Ostapczuk Jerzy – edukacja dla bezpieczeństwa / wychowanie fizyczne
 28. Pleskowicz Paweł – wychowanie fizyczne
 29. Przeździak Eugenia – edukacja wczesnoszkolna
 30. Rusiłowicz Marlena – pedagog szkolny
 31. Ruszuk Lucyna – wychowanie przedszkolne
 32. Selwesiuk Krystyna – geografia / matematyka / zajęcia artystyczne
 33. Seredyńska Grażyna – wychowanie przedszkolne
 34. Snarska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel wspomagający)
 35. Szamborska Dorota – język rosyjski / zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne / wdż
 36. Szarkowska Edyta – język angielski
 37. Wachol-Worończuk Karolina – chemia / matematyka