projekt platforma wspolpracy logo

Po raz drugi spotkaliśmy się, aby wspólnie kreować przyszłość naszego powiatu. II konsultacje społeczne „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” odbyły się 1 lipca 2014r. w MOPS w Hajnówce. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele i pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce, przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych, służb mundurowych (straży granicznej, policji, straży pożarnej), lokalnych organizacji pozarządowych itd.

II konsultacje nowej strategii powiatu

W trakcie spotkania konsultacyjnego wykonawcy strategii - Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego - zaprezentowali zebranym aktualne efekty prac nad dokumentem – wyniki przeprowadzonej analizy nad diagnozą sytuacji powiatu hajnowskiego w obszarze społecznym, przyrodniczym i przestrzennym; analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia powiatu hajnowskiego). W ramach tzw. warsztatów strategicznych, przyjmujących formę pracy w grupach zastanawiano się nad wizją oraz misją rozwoju powiatu hajnowskiego – jak chcielibyśmy widzieć naszą przestrzeń życia za kilka/kilkanaście lat i w jaki sposób powinniśmy do tego dążyć?

II konsultacje nowej strategii powiatu

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Opracowanie materiału:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce