projekt platforma wspolpracy logo

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Dokument opracowywany jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Jego Wykonawcą zostało Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia.

Przyjmując ekspercko-partycypacyjną metodę jej tworzenia, naszym celem jest włączenie jak najszerszego grona osób, grup społecznych, instytucji z terenu powiatu w trwający proces.

Konsultacje nowej strategii powiatu 

Pierwsze otwarte konsultacje społeczne odbyły się 13 maja 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. W ich trakcie wykonawcy, licznie zebranych uczestników spotkania, zapoznali z metodologią oraz harmonogramem prac nad strategią. Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk natomiast podkreślał znaczenie tego dokumentu dla rozwoju powiatu, jak również zachęcał do jej współtworzenia.

W części warsztatowej przeprowadzono analizę SWOT, w której określano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia regionu Puszczy Białowieskiej.

Konsultacje nowej strategii powiatu

Postępy z prowadzonych prac będą na bieżąco poddawane społecznej ocenie. Wszelkie informacje odnośnie strategii można śledzić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl w zakładce „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” oraz www.puszczailudzie.pl w zakładce pod nazwą jak wyżej.

Już teraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konsultacjach – społeczne uczestnictwo zwiększa szanse na osiągnięcie wymiernych rezultatów w kształtowaniu przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej.
 

Opracowanie materiału:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce