Gmina Narew informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narew” w roku 2015 jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

logo nfosigwlogo wfosigw bialystok