W dniu 28 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XI sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XI sesja Rady Gminy NarewXI sesja Rady Gminy Narew

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowymi dzierżawcami na działki komunalne położone w miejscowościach Odrynki, Puchły, Gradoczno, Łopuchówka, Trześcianka, Tyniewicze, Waniewo gm. Narew,
  • w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2008 rok,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2008 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu hajnowskiego,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.