W dniu 4 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się X sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

X sesja Rady Gminy Narew 

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc publiczną de minimis,
  • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (kościół w Narwi),
  • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (cerkiew w Narwi),
  • w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.