W dniu 27 listopada 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się IX sesja Rady Gminy Narew V kadencji.

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,
  • w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Narew oświadczenia w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej.