Dnia 10 sierpnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się VII sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz. Po ustaleniu porządku obrad przyjęty został protokół z sesji poprzedniej. Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił zebranym informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

VII sesja Rady Gminy NarewVII sesja Rady Gminy Narew 

Rada Gminy Narew podjęła na sesji następujące uchwały:

  • w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Narew planowanych na realizację programów operacyjnych;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Dalej radni zgłaszali swoje wnioski i zapytania. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wyczerpaniu się wolnych wniosków Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia VII sesji V kadencji Rady Gminy Narew.

Po zakończeniu sesji zastępca kierownika USC Lilla Chilimoniuk omówiła temat wymiany dowodów osobistych w gminie oraz kwestie przyjazdu fotografa do poszczególnych wsi, do osób, które jeszcze nie wymieniły dowodu osobistego.