12 października 2012 roku uroczyście otwarto w Siemiatyczach nowy zakład firmy Pronar. W miejscu, gdzie były ruiny niedokończonej ciepłowni, powstała nowa hala produkcyjna, największa w przemysłowej dzielnicy miasta. Pełnomocnik zarządu firmy Pronar Zbigniew Radomski mówi, że to najnowocześniejsza i jedna z największych fabryk sprzętu komunalnego w Polsce. Będą tu produkowane m.in. zamiatarki, kontenery, pługi i kosiarki.

Otwarcie nowego zakładu Pronaru

Uruchomienie nowej fabryki w Siemiatyczach jest znaczącym powiększeniem rynku pracy w południowej części województwa podlaskiego. Znajdą w niej zatrudnienie spawacze, ślusarze, montażyści z powiatu siemiatyckiego i łosickiego.

Otwarcie nowego zakładu Pronaru

Nowo otwarta fabryka sprzętu komunalnego to czwarty zakład firmy Pronar w województwie podlaskim. W Siemiatyczach po osiągnięciu zatrudnienia 400 osób będzie największym pracodawcą w tym powiecie.

Na podstawie portalu:
www.wrotapodlasia.pl