Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce zwraca uwagę, że od 27 grudnia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.(Dz. U z 2016r. poz. 2091).

W/w rozporządzenie zawiera zakazy i nakazy do przestrzegania i realizacji przez hodowców drobiu.

Hodowcom drobiu nakazuje się:

 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 7. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 8. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 9. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 10. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 11. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Jednym z w/w nakazów jest obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (kanarki, papugi itp.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce zwraca się z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród hodowców drobiu o obowiązku zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu.

W celu zgłoszenia można wykorzystać zamieszczony poniżej druk zgłoszenia. Jest on również zamieszczony na stronie internetowej inspektoratu www.piw-hajnowka.pl, w zakładce aktualności.

Zgłoszenia można dokonywać osobiście, w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22, w godz.7:30 – 15:30 w dni robocze, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o poinformowanie hodowców drobiu, że w przypadku nie zastosowania się do określonych w prawie nakazów i zakazów, właściciele ptaków będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 2,0 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce
Jan Dynkowski

 

Druk zgłoszenia